E-Mutabakat Modülümüz Hizmetinizde

ETA:E-Mutabakat modülü ile çalışılan firmalarla yapılacak BS, BA ve Cari Bakiye mutabakatları kolaylıkla hazırlanabilir, elektronik olarak gönderilir, gelen cevaplar sorgulanabilir ve raporlanabilir.

ETA:E-Mutabakat Modülünün Özellikleri

  • Cari modülü veya Muhasebe modülü verileri kaynak alınır,
  • Cari Borç, Alacak, Bakiye mutabakatı yapılır,
  • BA Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin mutabakat yapılır,
  • BS Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin mutabakat yapılır,
  • Hazırlanan mutabakatlar sunucuya tek tuş ile yüklenir, ilgili firmalara otomatik e-posta gönderilir,
  • Mutabakat detaylarına ait hareketler ilgili firmalarca kolaylıkla incelenir, ilgili firmalar gelen e-postaları elektronik olarak cevaplar, sonuçlar online olarak sunucuya kaydedilir,
  • Cevaplar sunucudan online olarak sorgulanır ve sonuçlar veritabanına kaydedilir,
  • Mutabakat sonuçlarına göre raporlar ve grafik raporlar alınır.
× WhatsApp