Gelir Idaresi Başkanlığı tarafından onaylı e-Deler Modüliimi* müşterileri-Main kullanımına sunulmuştur.

e-Defter, şekil Mikümlelinclen bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa velveya Türk Ticaret Kanunun göre tutulması zorunlu olan deftederde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bürünüdür.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebli§i düzenlemesi gereğince “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter’, XBRL GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu defterler, e-Defter mcdtilumuz aracılığı ne Gelir idaresi Başkanlığı’nın belidedigi standartlarda hazırlanabilir ve elektronik olarak Gelir Idaresi Başkanlığı’na kolayca gönderilebilir.

e-Defter ıncdülü, ETA:SOL ve ETAV.8-SOL versiyonlarım iade yer almaktadır. Diğer versiyonlannem kullanan ETA kullarımdan ise ürünlerinin sürlimünn ETA:SOL veya ETAV.B-SOL’e yükselerek e-Defter uygulamasına başlayabdirler.

× WhatsApp